Kemetyls främsta klassiker får guldkostym

I år firar Kemetyl 100 år. Det firar vi med att klä våra främsta klassiker i guldkostym. T-guld är en serie som kommer att finnas till försäljning under en begränsad period. Det är samma innehåll som tidigare med samma höga Kemetylkvalitet.