Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Alkylatbensin

Ett bränsle som ökar motorns prestanda

T-Alkylatbensin® är ett modernt alkylatbränsle som både ökar prestandan och förlänger livslängden på förbränningsmotorer. Motorn hålls renare och ger en effektivare drift och en renare förbränning med mindre sotavlagringar, lukter och rök.

Produkten är särskilt lämpad för motordrivna maskiner som endast används delar av året och inte används under längre perioder. Alkylatbensin är stabil, försämras inte över tid och lämnar inte avlagringar som sätter igen motorn. Motorn kan startas direkt efter lågsäsongen, tanken behöver inte tömmas och det behövs inga tillsatser för bensinen.

Till våra alkylatbensiner

Ett bättre alternativ för hälsa och miljö

T-Alkylatbensin® innehåller mycket lägre halt bensen och övriga skadliga ämnen såsom bly, svavel och aromater än normal bilbensin. Alkylatbensin är därför ett bättre alternativ för användarens hälsa och ger en bättre arbetsmiljö. Användning av alkylat medför en betydande förbättring av luftkvalitén och användaren utsätts för mindre skadliga bränsleångor. Dessutom är miljöpåverkan betydligt mindre jämfört med vanlig bensin.

Välj rätt alkylat för din motor

T-Alkylatbensin® 2-takt

T-Alkylatbensin® 2-Takt är en färdigblandad alkylatbensin för landbaserade luft- och vattenavkylda 2-taktsmotorer som inte behöver separat smörjning. Produkten innehåller 2% helsyntetisk 2-taktsolja.

 

T-Alkylatbensin® 2-takt

T-Alkylatbensin® 4-takt

T-Alkylatbensin® 4-Takt är en ren alkylatbensin utan tillsatt olja som används i 4-taktsmotorer och 2-taktsmotorer med separat smörjning. Läs mer om typiska användningsområden av T-Alkylatbensin® 4-Takt.

     

T-Alkylatbensin® 4-takt

FAQ: Vanliga frågor om alkylatbensin

1. 1.

Varför är alkylatbensin bättre för småmotorer än vanlig bensin?

Alkylatbensin har mindre påverkan på vår miljö jämfört med vanlig bensin. Alkylatbensin är mindre skadlig för människor och miljö jämfört med vanlig bensin eftersom alkylatbensin innehåller minimalt med hälsofarliga ämnen som finns i vanlig bensin såsom aromater, svavel och bensen.

Vilka är fördelarna med alkylatbensin?

De främsta fördelarna är att den är mindre skadlig för hälsa och miljö. En äldre 2-takts utombordsmotor som körs på vanlig bensin släpper ut betydligt mer skadliga avgaser än vad den gör om den körs på alkylatbensin.

Varför är alkylatbensin bättre för maskinens funktion/prestanda?

Alkylatbensinen innehåller färre skadliga ämnen vilket gör att motorn och tändstiften hålls renare.

Varför ska jag betala för alkylatbensin när jag kan använda vanlig bensin?

Alkylatbensin har betydligt lägre påverkan på hälsa och miljö. Om du använder din småmotor i flera timmar utsätts du för skadliga ämnen som finns i vanlig bensin. Känsliga miljöer kan ta skada, speciellt om du använder en äldre 2-taktsmotor.

Ska jag köpa 2-takts- eller 4-taktsalkylatbensin?

Du hittar information om vilket bränsle du skall använda i din instruktionsbok. 2-taktsalkylatbensin är med olja och 4-taktsalkylatbensin är utan olja. En del tvåtaktsmotorer har egen oljetank och till dessa ska 4-takt användas och i oljetanken använder du 2-taktsolja. Hur mycket olja du behöver framgår av din instruktionsbok. Fråga tillverkaren av maskinen eller en verkstad om du känner dig osäker.

Varför är det inte exakt 5L alkylatbensin i dunken?

Volymen ändras något med temperaturen medan vikten är konstant oavsett temperatur. Därför väger vi alltid den mängd vi fyller i dunkarna så att det ska bli rätt volym. Enligt standard beräknas volymen vid 15°C och då motsvarar vätskan 5 L. Vid 15°C väger 5 L alkylatbensin ca 3,46 kg (utan dunk). En annan orsak till att det ibland ser ut som om det inte är exakt 5 L, är att dunken kan svälla.

Relaterade artiklar