Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Säkerhet framför allt

Säkerhet är en av Kemetyls grundvärderingar eftersom vi dagligen hanterar stora volymer av kemikalier som både kan vara brandfarliga och hälsoskadliga. För oss kommer våra medarbetares och omgivningens hälsa och säkerhet alltid i första hand och vi arbetar systematiskt med att förebygga risker.

Varje produkt räknas

När du väljer en av Kemetyls produkter kan du vara tryggt med att du valt en säker produkt. Med vår långa erfarenhet inom branschen har vi kunskapen som krävs för att kunna leverera väl formulerade och tillförlitliga produkter.
Förankrade processer säkerställer att produkterna är testade, godkända och förpackade på ett säkert sätt. Genom ett batchnummer som trycks på varje produkt kan vi spåra artikeln till det enskilda produktionstillfället och följa upp produktsäkerheten. Vi är stolta över att T-varumärket uppskattas av våra kunder som välbeprövade och säkra produkter.

Kunskap inom säkerhetsrelaterade frågor

Det ställs höga krav på våra produkter, inte bara från oss själva och konsumenten, men även från olika myndigheter och regelverk. En dedikerad avdelning som ansvarar för dessa frågor säkerställer att våra produkter uppfyller lagstiftade krav. Det är många olika regelverk som berör våra produkter, några exempel är CLP, Reach och ADR.
Säkerhetsrelaterad information för våra produkter finns på etiketten eller på produktens säkerhetsdatablad som finns att ladda ned här.

En arbetsplats där alla ska känna sig trygga

Kemetyls absoluta mål är att utforma arbetsplatser och processer så att risker för människor och miljö ständigt minskar, att riskfyllda arbetsmoment reduceras och att risker för brand och explosion i verksamheten minimeras.
En hög medvetenhet och kunskap är för oss en förutsättning för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Därför strävar vår interna skyddsorganisation efter att fortlöpande utbilda och involvera all vår personal i arbetet med hälso- och säkerhetsfrågor.
Vårt fabriksområde och våra anläggningar är väl skyddade och säkerheten kontrolleras fortlöpande enligt våra egna och berörda myndigheters fastställda rutiner. Vi lägger mycket kraft på att alltid ha en väl fungerande olycksfallsberedskap och ett gott samarbete med räddningstjänsten.