Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Integritetspolicy

Denna webbplats tillhandahålls av Kemetyl AB på uppdrag av Kemetyl Group (nedan kallad “Kemetyl Group”)(1).

Denna integritetspolicy informerar dig om hur och varför dina personuppgifter används samt av vem och hur länge de vanligtvis sparas när du använder denna webbplats. Dessutom ger den dig information som måste tillhandahållas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till den europeiska allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

Observera att varje medlem i Kemetyl Group är personuppgiftsansvarig för all personlig information som den samlar in om dig när du kontaktar dem. Den ansvariga enheten bestämmer hur den lagrar och använder personuppgifter om dig.
Denna webbplats kontrolleras av Kemetyl AB. Frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ska ställas till Kemetyl AB; adress: Box 533, SE-136 25 Haninge; telefon +46 8 504 10 100 eller via mail: kundtjanst@kemetyl.com.

När du använder vår webbplats samlar vi in, lagrar och använder vi följande typer av personuppgifter om dig:

Serverloggar
Vår webbserver loggar så kallade http-requests, som kan inkludera din IP-adress, webbläsare och statuskod. Denna information lagras för säkerhetsändamål och för att fixa buggar i enlighet med GDPR, under en period av 4 dagar. Informationen som lagras i loggfilerna kan inte enkelt relateras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Vi använder oss av olika typer av cookies, inklusive cookies från tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Mer specifik information om vilka cookies som finns på vår webbplats samt ditt samtycke hittar du här.

Hur vi använder särskilt känsliga personuppgifter
Vi samlar inte in känsliga personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande
Du kommer inte att bli föremål för ett personligt avgörande beslut baserat enbart på automatiserat beslutsfattande.

Delning av information
Vi delar inte dina personuppgifter med någon om det inte är strikt nödvändigt i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. I sin ordinarie verksamhet kan en medlem använda så kallade ”personuppgiftsbiträden”. Dessa personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och kommer alltid att vara bundna till strikta regler om sekretess och säkerhet utöver skyldigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning.

Datasäkerhet
Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, representanter, underleverantörer och tredje parter som vi samarbetar med och som har ett affärsbehov av informationen. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och är ålagda att hålla dessa konfidentiella. Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsintrång, och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt intrång inträffar där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Rätt till åtkomst, rättelse, radering och begränsning
Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att
1. Begära tillgång till dina personuppgifter. Detta innebär att du kan få en kopia på de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.
2. Begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta innebär att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig.
3. Begära radering av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att lagra uppgifterna. Du har även rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling av dessa (se nedan).
4. Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller berättigat intresse från tredje part) och det är något med din särskilda situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
5. Begära begränsning av behandlingen av personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandling av dem.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till annan part, vänligen kontakta: Kemetyl AB.
Observera att vi kan kräva att du identifierar dig med hjälp av en giltig identitetshandling innan vi kan behandla din begäran.

(1) Kemetyl Group, består av: Kemetyl AB; Kemetyl Nederland B.V.; Kemetyl Polska Sp. z o.o.; Kemetyl UK Ltd.; dess dotterbolag och/eller koncernenheter.