Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

P-Glykol Kylarvätska

Propylenglykol med låg toxicitet

För förbränningsmotorer och andra applikationer.

P-Glykol Kylarvätska för förbränningsmotorer är baserad på propylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. Med propylenglykol som bas har produkten en mycket låg toxicitet jämfört med traditionella kylarvätskor baserade på etylenglykol. P-Glykol Kylarvätska är dessutom fri från silikat, nitrit, amin, fosfat och borat.

Den ger ett långtidsskydd mot frost, överhettning och korrosion. De organiska inhibitorerna ger ett bra korrossionsskydd för alla metaller och legeringar som används i kylsystem i moderna fordon.

P-glykol finns som koncentrat och blandas enligt blandningsrekommendationen för önskat frysskydd.

Användning

Primärt används P-Glykol som kylarvätska i fordon men kan även användas till flera områden. Produkten är lämpad för båtmotorer och rekommenderas för applikationer med högre risk för läckage i miljön. P-Glykol används även som värmeöverföringsvätska i industriella sammanhang samt i ventilationssystem, solvärmesystem och solfångare.

Kylarvätska bör inte blandas med etylenglykolbaserade kylarvätskor. För att uppnå bästa korrosionsskydd rekommenderar vi att inte blanda kylarvätskor som innehåller olika inhibitortekniker.

Byt ut efter 5 år eller 250 000 km i personbil / 1 000 000 km i lastbilar och yrkesfordon beroende på vilket som inträffar först. Vi hänvisar även till bilens handbok. Vid användning i båtmotorer byts kylarvätskan ut efter 32 000 timmar.

Blandning

Spädning av koncentrerad P-Glykol Kylarvätska.

Glykolen får spädas till en koncentration av minst 33% och max 60%. En blandning av 50% glykol och 50% vatten rekommenderas.

33% glykol + 67% vatten = Frysskydd: -14°C.

50% glykol + 50% vatten = Frysskydd: -32°C (rekommenderas).

60% glykol + 40% vatten =Frysskydd: -57°C.

Vattnets kvalité är också mycket viktig, vanligt kranvatten kan innehålla joner och mikroorganismer som kan vara skadliga för kylsystemet. Vi rekommenderar att du använder Kemetyls T-Batterivatten som är ett avjoniserat vatten för bil- och båtbatterier, ångstrykjärn, luftfuktare samt för spädning av koncentrerad kylarvätska och spolarvätska.

Standarder

P-Glykol uppfyller samt överträffar kraven i nedan angivna standarder:

  • ASTM D3306 Type II
  • BS 6580:2010
  • AFNOR NR R15-601

P-Glykol Kylarvätska

P-Glykol Kylarvätska

Förpackningsinformation

P-Glykol Kylarvätska Koncentrerad

Välj typ
  • P-Glykol Kylarvätska Koncentrerad
Välj mängd
  • 4 L
Förpackningsinformation

Artikelnummer: 8310

EAN: 7311850083109

Antal per kartong: 3 st

Antal per pall: 144 st

Produktegenskaper

Produkttyp: Konsumentprodukt. För bilvård och båtvård samt som värmeöverföringsvätska i ventilationssystem, solvärmesystem och solfångare.
Propylenglykol för skydd mot frost, överhettning och korrosion. Kylarvätskan är koncentrerad och späds enligt blandningstabellen för önskat frysskydd.

Förvaring: P-Glykol Kylarvätska Koncentrerad kan förvaras i minst 36 månader vid max 30°C i oöppnade och väl förslutna förpackningar. Lagra ej i direkt solljus och föredragsvis inomhus.

Ladda ner säkerhetsdatablad P-Glykol Kylarvätska Koncentrerad