Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ är en koncentrerad kylarvätska med lång livslängd för förbränningsmotorer som uppfyller kraven VW TL774G (G12++).

Produkten är baserad på etylenglykol med ett speciellt paket av organiska inhibitorer och silikater. Glykolen ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion.

Den långa livslängden erhålls genom synergieffekter av en speciell kombination av organiska inhibitorer. Det speciella inhibitorpaketet bildar ett uniformt och homogent skyddslager. Effektiva silikatstabilisatorer förhindrar gelbildning och gelavlagringar och ger en långvarig stabilitet.

Nitrit-, amin-, fosfat- och boratfri.

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad ger ett effektivt korrosionsskydd för alla motorer av olika metaller inklusive aluminium, gjutjärn och järnlegeringar. Rekommenderas för moderna aluminiummotorer där skyddet vid höga temperaturer är mycket viktigt. Lämpligt för kylsystem av aluminium eller kopparlegeringar.

Kylarvätskan är koncentrerad och blandas enligt blandningsrekommendationen för önskat frysskydd.

Användning

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad kan blandas med de flesta andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. För optimalt korrosionsskydd och inhibitorstabilitet rekommenderar vi dock att använda endast Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++, ej blandad med andra glykolsorter.

Standarder och OEM-godkännanden

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad uppfyller kraven VW TL774G* (G12++) och klarade VW:s stränga laboratorstester.

*Specifikation VW TL774G version August 2010

Blandning

Spädning av koncentrerad Longlife Glycol 774 D-F/G12.

Koncentrat, blandas med avjoniserat vatten enligt tabellen. Vi rekommenderar att använda minst 33% (vol.) och max 70% (vol.) av glykolen i blandningen.

40% glykol + 60% avjoniserat vatten = Frysskydd: -24,9°C.

50% glykol + 50% avjoniserat vatten = Frysskydd: -37,2°C.

68% glykol + 32% avjoniserat vatten = Frysskydd: -69°C (max).

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++

Förpackningsinformation

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad

Välj typ
  • Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad
Välj mängd
  • 209 L
Förpackningsinformation

Artikelnummer: 5521

EAN: 7041068133913

Antal per pall: 2 st

Produktegenskaper

Produkttyp: Bilvård. För professionell användning. En longlife kylarvätska för ett långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Kylarvätskan är koncentrerad och späds enligt blandningstabellen för önskat frysskydd.

Förvaring: Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad kan förvaras i minst 36 månader vid omgivningstemperatur men minst -20°C. Exponering till temperaturer över 35°C bör minimeras. Lagra i oöppnade förpackningar, ej i direkt solljus och föredragsvis inomhus. Som med alla kylvätskor rekommenderas inte förvaring eller blandning i behållare av galvaniserat stål.

Relaterade produkter