Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Inköp – så mycket mer än ”bara” inköp

Kemetyl AB tillhör en större europeisk koncern vilket möjliggör koncernövergripande inköp. Kemetyl arbetar sedan flera år tätt med flertalet ledande leverantörer vilket skapar både konkurrenskraftiga och tillförlitliga inköpsflöden.

Tillsammans för en ökad konkurrenskraft

Kemetyls inköpsorganisation arbetar för att säkerställa att alla insatsvaror, tjänster och handelsvaror vi köper in ger ökad konkurrenskraft till företaget utan att leda till negativ påverkan på produktionskompatibilitet, medarbetares säkerhet eller miljön.

För en hållbar miljö och etiska affärsförhållanden

Som en stor europeisk aktör kan vi ställa krav på att alla medlemmar i flödeskedjan tar sitt ansvar för en hållbar miljö, anställdas rättigheter och etiska affärsförhållanden. Våra leverantörer är en viktig del i detta och vi har därför ett antal kriterier som alla leverantörer till Kemetyl behöver uppfylla. Dessa beskrivs kortfattat i vårt Code of Conduct.