Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Kylarvätskor

Alla vattenkylda bil- och båtmotorer behöver kylarvätska för att inte bli överhettade när de är igång. Kylarvätskan hjälper motorn att reglera värmen och skyddar mot frost. Dessutom skyddar kylarvätskan kylsystemet mot korrosion.

De allra flesta kylarvätskor är baserade på etylenglykol med undantaget för vår produkt P-Glykol. P-Glykol är baserad på propylenglykol och rekommenderas för båtmotorer och applikationer med högre risk för läckage i miljön. Förutom etylen- eller propylenglykolen innehåller kylarvätskan inhibitorer som skyddar motorn mot korrosion.

Till våra kylarvätskor

För toppfyllning rekommenderas M-Multi Glykol

Kylarvätska bör fyllas på och regelbundet bytas ut helt. Hur ofta du skall byta kylarvätskan framgår av glykolens etikett och datablad. I fordonets manual finns  information om när byte av kylarvätskan ska ske och vilken typ av kylarvätska som ska användas. För toppfyllning rekommenderar vi M-Multi Glykol Kylarvätska som kan blandas med de flesta andra etylenglykolbaserade kylarvätskor på marknaden.

Färdigblandade kylarvätskor är redo för användning. Koncentrerade spolarvätskor späds med avjoniserat vatten till önskat frysskydd, blandningsinformation hittar du under respektive glykolsort. För avjoniserat vatten rekommenderar vi Kemetyls T-Batterivatten.

Våra Kylarvätskor

OEM-godkända premiumglykoler