Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Vi tar ansvar

Vår företagsmission är att skapa värde för alla intressenter genom att erbjuda våra kunder de bästa produkter och tjänster. Det kräver många stora och små beslut och vi lägger stor vikt vid att ta ansvar för det vi gör. Här belyser vi några nyckelområden och visar hur vi tar ansvar inom Hållbarhet, Säkerhet, Kvalitet och Inköp.

Vi satsar på en hållbar framtid

Vårt sortiment utvecklas kontinuerligt med fokus på hållbarhet och detta gör vi med både stora och små steg längs vägen. Vi arbetar inte enbart med att göra våra produkter och förpackningar mer hållbara utan vi arbetar även med att ständigt förbättra våra processer och vår produktion med fokus på hållbarhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Säkerhet framför allt

Säkerhet är en av Kemetyls grundvärderingar som påverkar hela vår verksamhet. Tack vara vår kunskap i säkerhetsrelaterade frågor kan vi erbjuda våra kunder produktsäkerhet i varje produkt. Vi hjälper våra partner och kunder med vår kunskap att hantera produkterna på ett säkert sätt. Dessutom är det viktigt för oss att Kemetyl är en arbetsplats där alla ska känna sig trygga.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhetsfrågor

Välkänd och pålitlig

Våra varumärken är både en garant för kvalitet och vårt kundlöfte; att aldrig leverera en produkt som inte uppfyller de uppsatta kvalitetskraven.

Läs mer hur vi arbetar med Kvalitet
9001:2015 ISO-certifierat
14001:2015 ISO-certifierat
15 000 analyser per år

Inköp är så mycket mer än "bara" inköp

Kemetyls inköpsorganisation säkerställer att alla insatsvaror, tjänster och handelsvaror vi köper leder till en ökad konkurrenskraft. Detta gör vi med fokus på en hållbar miljö och etiska affärsförhållanden.

Läs mer om inköp hos Kemetyl