Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Spolarvätskor
& De-Icer

Att sikten är viktig är ju glasklart

Fri och bra sikt i bilen är en grundläggande förutsättning för att kunna garantera en säker bilfärd. Bilens vindruta, strålkastare, fönster och speglar behöver vara rena och spolarvätska används för kontinuerlig rengöring före och under bilfärden. T-Blå® Spolarvätska rengör effektivt bilens rutor från vägsalt, trafikfilm, asfaltsfläckar, olja och andra smutspartiklar.

T-Blå® Vinterspolarvätskans rengörande ämnen är särskilt anpassade för vinterhalvåret och smutsen som då behöver avlägsnas från rutorna.

T-Blå® Sommarspolarvätska rengör effektiv bilens vindruta från insekter och annan smuts som uppstår under sommarhalvåret.

T-Blå® De-Icer fungerar som en flytande isskrapa och tinar isiga bilrutor. Ett snabbt och enkelt sätt att få bilen och vindrutan redo för bilfärd.

Till våra T-Blå-produkter

Fri och bra sikt året runt

Spolarvätskans rengörande ämnen är särskilt anpassade för årstiden och smutsen som då behöver avlägsnas från rutorna. Vindrutan, strålkastare, fönster och speglar rengörs effektiv för en säker bilfärd.

T-Blå® Vinterspolarvätska

T-Blå® Vinterspolarvätska rengör från vägsalt, trafikfilm, asfaltsfläckar, olja och andra smutspartiklar. Finns som koncentrat och färdigblandad med frysskydd ned till -18°C och -15 °C.

T-Blå® Sommarspolarvätska

Smutsen som uppstår under sommaren skiljer sig från den på vintern, med oftast många insekter, pollen, damm och annan smuts på vindrutan. Använd T-Blå® Sommarspolarvätska under denna årstid för ett bra rengöringsresultat.

Ett garanterat frysskydd

T-Blå® Vinterspolarvätska har ett garanterat frysskydd. Fryspunkten beräknas enligt standarden ASTM D1177 och mäts när den första iskristallen bildas. Detta garanterar att spolarvätskan är flytande och bilens anläggning klarar att pumpa spolarvätskan genom slangarna vid angiven fryspunkt.

Snabbt redo för bilfärden

T-Blå® De-Icer fungerar som en flytande isskrapa som effektivt smälter isen. Genom att spraya T-Blå De-Icer på bilrutan slipper man skrapa isen på traditionellt sätt. Ett snabbt och enkelt sätt att få bilen och vindrutan redo för bilfärd.

T-Blå® De-Icer minskar dessutom risken för återfrysning, vilket är en ytterligare säkerhetsaspekt.

Alla T-Blå® produkter

Relaterade artiklar