Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

100 år av teknisk sprit

1918 grundades företaget Försäljningsaktiebolaget Sulfitsprit AB, vars syfte var att hantera all försäljning av sulfitsprit i Sverige. 100 år senare kan bolaget se tillbaka på en brokig historia men med en tydlig affärsidé som inte övergetts. Idag är bolaget en av Europas största producenter av tekniska alkoholer. Vi är Kemetyl.


Början av 1900-talet

En ny innovation

Världens första sulfitspritfabrik i Skutskär

I början av 1900-talet skapade uppfinnaren och ingenjören Gösta Ekström från Karlstad en metod som möjliggör produktion av sulfitsprit/etanol från restprodukterna av sulfitmassa, så kallad lut.

”Får härmed underrätta Herr Disponenten om att spriten började rinna igår. Separat har jag afsänt prov på första spriten.” skriver Gösta Ekström den 25 maj 1909, från Skutskär utanför Gävle, där han åt Stora Kopparberg startat världens första sulfitspritfabrik.

Ekströms stora innovation ökar tillgängligheten på etanol samtidigt som man kan tillvarata restmaterialet från papperstillverkning. Ett restmaterial som tidigare dumpats i sjöar. I Kemisk Tidskrift samma år skriver Ekström att det varje år dumpas 375 000 ton sulfitavfalls-lut i sjön, vilket motsvarar cirka 80% av sulfitcellulosan.


1918

Sulfitsprit AB

Det är alltså sockret i luten man jäser till sprit (etanol och etyl-alkohol). I början av 1900-talet startas trots det bara några få sulfitspritfabriker i anslutning till sulfitfabrikerna som producerar pappersmassa. För spriten som framställs ur pappersmassa ses inte med blida ögon, vare sig av nykterhetsivrare eller intressen som gillar jordbruket. Nya lagar stiftas och för att hantera den reglerade försäljningen av sulfitspriten bildas Försäljningsbolaget Sulfitsprit AB, år 1918.

Här börjar Kemetyls historia.


1922

AB Svensk Sprit

Bolaget namnändras bara fyra år senare till AB Svensk Sprit.

1920 finns 24 sulfitspritfabriker i Sverige.

Även om den tekniska spriten får pålagor som sprit framställd av jordbruksprodukter slipper, ökar sulfitspritproduktionen. Inte minst för att sprit börjar användas som motorbränsle och teknisk sprit får fler användningsområden. Under andra världskriget levererar 34 fabriker 300 miljoner liter sprit.


1960-talet

Nya framställningsmetoder

I takt med att papperstillverkning går över från sulfit till sulfat läggs många sulfitfabriker ned, och med dem försvinner stora delar av den inhemska etanolproduktionen. I slutet av 1960-talet blir den petrokemiska industrin dessutom duktig på att framställa etanol på syntetisk väg. Samtidigt förfinas svenska kunskaper inom förädling av alkoholer och hanteringen av dessa farliga råvaror blir allt säkrare och förädlingsgraden ökar. Samtidigt ökar behovet av tekniskt framställd sprit inom nya områden som sjukvård, färg och bilvård.

1918 bildas Försäljningsbolaget Sulfitsprit AB
1920 namnändras bolaget till AB Svensk Sprit
1978 slås ihop med Vin & Spritcentralens bolag

1973

Här börjar Kemetyls moderna historia

1973 lanseras T-serien (T-Röd®, T-Gul® med flera) som än idag är de mest kända produkterna i Sverige. Samtidigt gör spritfabriksdöden att AB Svensk Sprit tillfälligt läggs ned 1975, för att återuppstå tre år senare och slås ihop med Vin & Spritcentralens bolag – det som tillverkar T-serien.


2000-talet

Expansion i Europa

Under 2000-talets början gör Kemetyl en stor satsning på förvärv av kompletterande verksamheter i Europa.

Kemetyl är idag en av Europas största producenter av tekniska alkoholer. Den mångåriga svenska kunskapen om tillverkning av sprit används idag vid allt från produktion av konsumentprodukter för bil, hushåll och industriprodukter till läkemedelsproduktion och vattenrengöring vid reningsverk. I sortimentet ingår även produkter inom ”Eld och bränsle”, ”Trädgård och skog” och ”Hem och fritid”. Kemetyl är även en utvald leverantör till Shell på bilkemikalier. Vår historia kan ses som brokig, men kompetensen kring tekniska alkoholer har vi burit med oss och förädlat ständigt under dessa 100 år.


Framtiden

Vi räknar med att nästa 100 år blir lika spännande

Under åren har alltid säkerheten kring hanteringen av teknisk sprit stått i fokus, både för oss som företag och för hur vi vill att våra användare ska uppleva våra produkter. Säkra produkter som förenklar vardagen, är målet.  Samtidigt utvecklar vi ständigt nya produkter som är bättre både för miljön och för användare. Några exempel från de senaste åren är T-Gul® 100% Förnybar Tändvätska eller T-Blå® Spolarvätska i påse. Vår devis är att om det finns ett mer miljövänligt sätt att göra saker på, ska Kemetyl vara först med det.