Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Aktuellt

Starkare, tätare och mer hållbar

T-Alkylatbensin® har en ny förpackning: förpackningen är starkare, tätare och mer hållbar. Dunken till 5L T-Alkylatbensin® består av flera impermeabla plastskikt vilket gör dunken mycket tätare än traditionella monomaterial förpackningar.

T-Alkylatbensin® har en ny förpackning: förpackningen är starkare, tätare och mer hållbar. Dunken till 5L T-Alkylatbensin® består av flera impermeabla plastskikt vilket gör dunken mycket tätare än traditionella monomaterial förpackningar.

Den nya teknologin ger dunken en bättre barriär och förhindrar diffusion. Med diffusionsvärden nära noll förblir produktens sammansättning och dess kvalitet stabil även om den lagras under längre perioder.

En förpackning optimerad för sitt ändamål

Tack vara den nya teknologin behövs det 25% mindre plast än för jämförbara monomaterial förpackningar. Mindre plast innebär mindre förbrukning av fossila råvaror samt en minskad påverkan på avfallsproblematiken.


Dessutom består förpackningen av 35% återvunnet material. Dunken består av HDPE och kan återvinnas.

En förpackning i linje med Kemetyls företagsvision att fokusera på innovativa, hållbara och pålitliga produktlösningar.