spolarvätska

Så här fyller du på spolarvätska

1. Börja med att öppna motorhuven på din bil.

2. Hitta locket till spolarvätskans behållare. Den har ofta ett gult eller blått lock med en symbol. Symbolen för spolarvätska är en vindruta med två streck som ska symbolisera vindrutetorkarna. Ibland står det ”windscreen washer fluid” på locket till spolarvätskan.

3. Om du använder koncentrerad spolarvätska, ska du blanda ut den med vatten innan du häller den i behållaren för spolarvätska.

4. Titta ned i behållaren för spolarvätskan. Där finns ett streck som markerar hur mycket spolarvätska du kan fylla i. På vissa bilar finns markeringen på utsidan av behållaren.

5. Häll i spolarvätska.

Om du blandar ut med för mycket vatten kan spolarvätskan få en för hög fryspunkt och kan frysa. Ett sätt att lösa det är att parkera bilen i ett varmt garage t.ex. på ett köpcentrum eller parkeringshus. När spolarvätskan tinar ska du fylla på med mer koncentrerad spolarvätska.