Kemetyl T-Tändvätska

KEMETYL T-TÄNDVÄTSKA 
Kemetyl T-tändvätska är en effektiv tändvätska till grillar och brasor, passar även bra som bränsle till fotogenkök och värmare. Kemetyl T-Tändvätska är baserad på en speciellt ren petroleumfraktion och är avaromatiserad (<2 %) för att minimera lukt, sot och os och är därmed bättre att använda än flertalet andra starkt luktande petroleumbaserade tändvätskor.

Kemetyl T-tändvätska säljs på 1-litersflaska

Så här används T-tändvätska
Vid grilltändning sprutas Kemetyl T-Tändvätska jämt över kolen/briketterna/veden. Låt vätskan dra in i 1-2 minuter före tändning. För bästa grillresultat skall grillning ske när glödbädden blivit grå.

SÄKERHET 
Kemetyl T-Tändvätska omfattas av bestämmelserna i förordningen om brandfarliga varor, brandklass 3. Produkten skall transporteras, lagras och säljas enligt gällande förordningar. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Barn och grillning – var försiktig
Förvara tändvätska långt ifrån barn. Den är farlig att förtära och tändvätska ska förvaras inlåst. Se till att barnen inte är i närheten när grillen tänds och se till att de inte snubblar över elden eller grillen. En vuxen bör alltid vara eldvakt!

Läs på baksidan av våra etiketter hur du ska göra om någon skulle råka dricka  tändvätska. I korthet gäller att man inte ska framkalla kräkning och att man omedelbart ska kontakta giftinformationscentral eller läkare om någon fått i sig tändvätska.

Förpackningar

Kemetyl T-Tändvätska

1,00
liter
7311850047064
Artikelnummer:
4706
Bruttovikt per artikel:
0.83 kg
Antal per beställningsbar enhet:
12 st
Antal per pall:
480 st