Kemetyl Antifrost Natur

Kemetyl Antifrost Natur är en kylarvätska som är mindre skadlig för människan och miljön. Denna produkt förhindrar frost i rör, avlopp, vattenlås, toaletter och vattentankar.

Antifrost Natur är en bra lösning för ställen som är utsatta för frost vid vinterförvaring. Den kan användas i båtar, stugor, campingvagnar, husbilar och bussar och är också det bästa alternativet för vinterkonservering av vattenkylda motorer. Vår antifrostprodukt skyddar även mot dålig lukt från golvbrunnar och avlopp.

Kemetyl Antifrost Natur är ett koncentrat som blandas ut till önskad fryspunkt. Häll färdigblandad Antifrost Natur i vattensystemet tills de rör eller tankar som riskerar att frysa är fyllda.

Späd ut antifrost så här:

För att klara -50 grader - 60% antifrost + 40% vatten
Vid -31 grader - 50% antifrost + 50% vatten
Vid -23 grader - 40% antifrost + 60% vatten
Vid -14 grader - 30% antifrost + 70% vatten
Vid -8 grader - 20% antifrost + 80% vatten

Kemetyl Antifrost Natur säljs på 1-litersflaska eller 3-litersdunk.

Förpackningar

Kemetyl Antifrost Natur 3 liter

Kemetyl Antifrost Natur

3,00
liter