T-Gul Biotändvätska

Grilla grönare med Kemetyls nya tändvätska

Kemetyl T-Gul Biotändvätska är en ny typ av tändvätska som är mindre belastande för miljön jämfört med traditionell tändvätska eftersom den innehåller förnyelsebar råvara och har ett lägre koldioxidutsläpp. Förnyelsebar råvara innebär att råvaran har en snabb nyproduktion d.v.s. den förnyas över en överskådlig framtid. Kemetyl T-Gul Biotändvätska innehåller till mer än 50 % råvara av biologiskt ursprung som bryts ner lätt i naturen.

Kemetyl T-Gul Biotändvätska är lika effektiv som traditionell tändvätska. Den kan användas till grillar och brasor.

Kemetyl har tagit fram en egen märkning för att vägleda konsumenten och berätta vilka av våra kemiska produkter som är mindre miljöbelastande än andra produkter på marknaden.  Märkningen heter OUR GREENEST. Kemetyl T-Gul Biotändvätska är märkt med OUR GREENEST.

Kemetyl Our Greenest