Alltid rätt motortemperatur med kylarvätska från Kemetyl

Motorn trivs bäst och jobbar effektivast i en jämn och stabil temperatur. Det är kylarvätskans uppgift att hålla motorn i rätt temperatur. Har du för lite kylarvätska går motorn med för hög temperatur och slits snabbt. Till slut skär den. Kylarvätska skyddar både mot för hög värme och isbildning i kylarsystemet.

Under vintern är kylarvätska helt nödvändigt för att undvika att kylarsystemet fryser. Kontrollera kylarvätskan och fyll på så att du håller din motor i trim.

Kemetyls Premium kylarvätskor leder bort värme, skyddar mot isbildning, rost, korrosion och mot kavitation. Kylarvätskans kvalitet är beroende av vad som är tillsatt. Kemetyls Premium kylarvätskor uppfyller kravspecifikationerna från de flesta bilfabrikanter. I nedanstående fil finns en sammanställning över vilken kylarvätska som skall användas till respektive bilmodell.

Kemetyl Premium kylarvätskor översikt

I Kemetyls sortiment finns kylarvätskor för bruk i personbilar, lastbilar, bussar, jordbruksmaskiner och andra stationära motorer samt även för båtmotorer.