AdBlue® för personbilar

Vad är AdBlue®?

AdBlue® är en vätska som används som kvävereducerande medel för dieselmotorer utrustade med en teknologi som kallas SCR (selektiv katalytisk reduktion). AdBlue® omvandlar skadliga kväveoxider från dieselavgaser till ofarligt kväve och vatten. Utsläppen av skadliga kväveoxider minskar med upp till 80 %.

När används AdBlue® för personbilar?

AdBlue® används för de dieselbilar som är utrustade med SCR-teknik, vilket gäller de flesta nytillverkade dieselbilar.  Syftet är att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven Euro 6. Kemetyl AdBlue® 1,5 liter har en speciellt framtagen användarvänlig design för att underlätta för personbilar.

Vilka fördelar har Kemetyl AdBlue®?

Kemetyl AdBlue® har många fördelar som gör den säkrare att hantera och lättare att fylla på. Eftersom AdBlue® kan missfärga lack, kläder och bilklädsel är det viktigt att den fylls på utan spill, - Kemetyl AdBlue® 1,5 liters förpackning uppfyller ISO 22241.  Påfyllningspipen är speciellt anpassad för tanklocken för AdBlue® och är försedd med en start/stopp-funktion. Den möjliggör för användaren att fylla på AdBlue® utan spill, lukt eller tryckbildning. För dess innovativa och användarvänliga design vann Kemetyl det nederländska Packaging Award 2018. 

När skall man fylla på AdBlue®?

AdBlue® fylls främst på när bilen lämnas in på service. En indikator på bilens instrumentbräda signalerar när föraren behöver fylla på AdBlue®. Om fordonet körs helt tom på AdBlue® kommer bilen inte att starta. Det är därför bra att alltid ha med sig en flaska AdBlue® i bilen för att själv kunna fylla på AdBlue®. Kemetyls unika lösning gör det enkelt och säkert att snabbt fylla på AdBlue®.

Hur används  Kemetyl AdBlue®?

Läs förarhandboken för att hitta påfyllningshalsen för AdBlue® och hur man öppnar den. Därefter använder du AdBlue® så här:

1. Skruva in flaskan i AdBlue-tanken.
2. Dra flaskan upp mot dig för att börja hälla.
3. Skjut in flaskan igen för att stänga.
4. Stötta flaskan vid påfyllning för att undvika skador på flaskan eller tankhalsen.

Läs mer på adblue.guide